Home

SIECI KOMPUTEROWE | 01. PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH

Sieć komputerowa

to zbiór urządzeń, takich jak komputery, drukarki, telefony czy telewizory, połączonych ze sobą w celu wymiany danych. Do podłączenia urządzeń stosuje się media transmisyjne, a dane przekazywane są za pomocą protokołów komunikacyjnych.

Adres IP v4

jest to 32-bitowa liczba, zapisywana dla ułatwienia w postaci dziesiętnej (np. 192.168.34.200), pozwalająca na identyfikacje urządzenia w sieci oraz adresowanie danych.